× Anasayfa Hakkımda Eserlerim Sunumlar Online Randevu İletişim


Hakkımda


Özgeçmişim

Hatay’da doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Antakya’da tamamladım. 1988 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım, 1989 yılında yatay geçiş ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesine geçtim, 1994 yılında bu fakülteden mezun oldum. Sırasıyla önce Aksaray, daha sonra da Hatay’da sağlık ocağı doktorluğu yaptım. 1997 Eylül Dönemi Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda başarılı olarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi yapmaya hak kazandım. Üroloji uzmanlık eğitimimi 2003 yılında tamamladım. Aynı yıl Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalına bağlı olarak Başkent Üniversitesi Adana Araştırma ve Uygulama Merkezinde Üroloji uzmanı olarak çalışmaya başladım. 2019 yılında bu kurumdan ayrıldım. Halen İskenderun Gelişim Hastanesinde  Üroloji Profesörü olarak çalışmaktayım. Evliyim, Başkent Üniversitesi Adana Hastanesinde İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji biriminde Profesör Doktor olarak çalışmaktadır. Bir kız ve bir erkek çocuğu babasıyım.

Akademik deneyim ve yayınlarım

Yurt dışı dergilerde 47, yurt içi dergilerde ise 54 makale ya da olgu sunumum yayınlandı. Yayınlanan makale ve olgu sunumlarıma 436 kez atıf yapıldı. Yurt dışı toplantılarda 27, yurt içi toplantılarda ise 61 çalışmam bildiri olarak sunuldu. Yurt içi ve yurt dışında düzenlenmiş olan çok sayıda ulusal ve uluslararası katılımlı sempozyum ve kongreye katıldım. Yurt içinde 33 toplantıya konuşmacı ya da oturum başkanı olarak katıldım, 6 yurt içi ve 6 yurt dışı dergide hakemlik yaptım. 2 kitap bölümü çevirisi yaptım, 3 kitap bölümü yazdım. 4 adet yüksek lisans tezi yönettim. Özellikle İnfertilite, Onkoloji ve Endoüroloji vakaları ile ilgilenmekteyim. Yurtiçi kongre, sempozyum ve toplantılarda yaptığım konuşmaların çoğu erkek infertilitesi (erkeklerde çocuk sahibi olamama) ile ilgili idi.

Üyeliklerim

-European Association of Urology (Avrupa Üroloji Derneği-EAU),

-European Society for Sexual Medicine (ESSM),

-Societe Internationale d'Urologie (SUI)

-Türk Tabipler Birliği (2012-1014 yılları arasında Adana Tabip Odası Özel Hekimlik kolu sekreterliği),

-Ürolojik Cerrahi Derneği (2013-2015 yılları arasında Doğu Akdeniz Şubesi başkanlığı, 2018 yılından itibaren Androloji Çalışma Grubu başkanlığı),

-Türk Androloji Derneği,

-Üroonkoloji Derneği,

-Çukurova Üroloji Derneği,

-Uçan Balon-Sokak Çocukları derneği (2006-2009 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği),

-CİSED-Cinsel Sağık Enstitüsü Derneği (2019 yılından itibaren Adana şubesi yönetim kurulu üyeliği)